fbpx

HUISREGELS

Beste bezoeker, wij heten je van harte welkom in De Achtertuin. Wij willen er samen met jullie een fantastische dag van maken! Om dit doel te bereiken hebben we enkele huisregels opgesteld:

* Wees lief voor elkaar, de locatie en je omgeving.

* Alcohol wordt alleen geschonken als je 18 jaar of ouder bent.

* Het is verboden om met bier en/of glazen te gooien, bij constatering kun je van het festivalterrein verwijderd worden.

* In navolging van de gestelde eisen van de gemeente wordt door de organisatie een zero tolerance beleid gehanteerd.

* Bezoekers betreden het terrein op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens of door het bezoek aan De Achtertuin en/of door het verblijf op en/of het transport naar en van het onze locatie.

* Het bezit en het dragen van wapens, stoffen of voorwerpen, die gevaar kunnen opleveren is verboden.

* Roken is alleen toegestaan in de openlucht.

* Fysiek of verbaal geweld tegen andere bezoekers en het personeel (of dreiging daarmee) wordt niet getolereerd.

* Beledigende, provocerende en/of aanstootgevende kleding en/of supporters kleding is niet toegestaan.

* Drankmisbruik, dronkenschap en/of drugsgebruik wordt niet getolereerd.

* Het is niet toegestaan te roken in horeca inrichten waar met signing is aangegeven ‘verboden te roken’. De beveiliging ziet daarop toe en kan je de toegang tot en/of verblijf op het festival terrein ontzeggen. 

* Het verkopen en/of promoten van diensten of producten, flyering en andere promotie op of rondom het festivalterrein is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie niet toegestaan. Bij illegale promotie worden alle opgelegde sancties en/of schoonmaakkosten verhaald op desbetreffende organisatie/persoon.

* Bezoekers stemmen bij het betreden van het festivalterrein in met het maken van beeld- en geluidsopnamen en het verdere (her)gebruik van die opnamen door of vanwege de organisatie.

* De organisatie krijgt automatisch het recht op het (her)gebruik van alle beeld- en geluidsopnamen die gemaakt zijn tijdens het evenement. Deze opnamen kunnen zonder (voor)aankondiging en zonder tegenprestatie openbaar worden gemaakt en/of anderszins worden geëxploiteerd.

* Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie professionele audio- en video opnamen en foto’s te maken voor commerciële doeleinden.

* De organisatie is gerechtigd om bezoekers die zich tegen het huisreglement verzetten of zich er niet aan houden van het festivalterrein te laten verwijderen en de verdere toegang te ontzeggen.

* Bij (dreigende) vechtpartijen volgt uitzetting van alle betrokken partijen.

* Aanwijzingen van het personeel, de beveiligingsmedewerkers en autoriteiten dienen te allen tijde direct te worden opgevolgd.

* Gelieve bij (dreigende) ongeregeldheden of calamiteiten onmiddellijk beveiliging of personeel te waarschuwen.

* Als een bezoeker schade aan het festivalterrein/zaken veroorzaakt, kan de organisatie deze verhalen op de bezoeker en kan hiervan eventueel aangifte gedaan worden.

* Bij het betreden en verlaten van het terrein dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de omwonenden en nabije groen- en leefomgeving.

* In alle gevallen die hier niet expliciet gemeld zijn beslist de organisatie. 

* Bij het betreden van De Achtertuin ga je automatisch en onherroepelijk akkoord met dit huisreglement.