PRIVACY STATEMENT

Studio Linksvoor, gevestigd aan Groenewoudseweg 322, 6525 EL Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.studiolinksvoor.nl/
Groenewoudseweg 322, 6525 EL Nijmegen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Studio Linksvoor verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Geslacht
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken,
in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Info@studiolinksvoor.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Studio Linksvoor verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Studio Linksvoor analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Linksvoor deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Studio Linksvoor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Studio Linksvoor jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Studio Linksvoor gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Studio Linksvoor gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Naam Cookie: _ga
Partij die de cookie plaatst: Google
Doel en gevolgen: Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het gebruik van de site bij te houden voor het analyserapport van de site.
Categorieën (persoons) gegevens die verwerkt worden: De _ga cookie maakt gebruikt van unieke ID’s. Hier zitten geen persoonsgegevens aan verbonden.
Bewaartermijn (van de cookie en van de gegevens die dmv de cookie verzameld worden): 730 dagen bij inactiviteit. De bewaartermijn wordt vernieuwd als de gebruiker terug keert op de website. 

Naam Cookie: _gid           
Partij die de cookie plaatst: Google
Doel en gevolgen: Deze cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analytisch rapport over hoe het met de website gaat.
Categorieën (persoons) gegevens die verwerkt worden: De _gid cookie maakt voor elke sessie een willekeurig en uniek nummer aan. Hier zitten geen persoonsgegevens aan verbonden.
Bewaartermijn (van de cookie en van de gegevens die dmv de cookie verzameld worden): 24 uur bij inactiviteit

Naam Cookie: _gat
Partij die de cookie plaatst: Google
Doel en gevolgen: Deze cookie wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te verlagen en zo conflicten van gegevens op sites met veel verkeer te beperken
Categorieën (persoons) gegevens die verwerkt worden: De _gat cookie meet het klikgedrag van gebruikers. Hier zitten geen persoonsgegevens aan verbonden.
Bewaartermijn (van de cookie en van de gegevens die dmv de cookie verzameld worden): 1 minuut

Naam Cookie: _FBP
Partij die de cookie plaatst: Facebook
Doel en gevolgen: Deze cookie wordt gebruikt om na een bezoek aan deze website advertenties te leveren wanneer zij zich op Facebook of een digitaal platform bevinden gerelateerd aan Facebook.

Categorieën (persoons) gegevens die verwerkt worden: De _fbp cookie verwerkt de volgende persoonsgegevens:
– Email
– Telefoon nummer
– Voor en- achternaam
– Adres
– Geslacht

Bewaartermijn (van de cookie en van de gegevens die dmv de cookie verzameld worden): 2 maanden
Naam Cookie: _PHPSESSID
Partij die de cookie plaatst: PHP
Doel en gevolgen: Deze cookie komt van PHP en zorgt ervoor dat de pagina unieke website status data kan opslaan. (Bv. Producten in een winkelmandje)
Categorieën (persoons) gegevens die verwerkt worden: De _PHPSESSID behandeld geen persoonsgegevens.
Bewaartermijn (van de cookie en van de gegevens die dmv de cookie verzameld worden): Tot einde browsersessie.

Naam Cookie: _UseCookie
Instelling (veel, weinig of zeer weinig impact op privacy): Zeer weinig
Partij die de cookie plaatst: WordPress
Doel en gevolgen: Deze cookie geeft het gebruik van cookies aan
Categorieën (persoons) gegevens die verwerkt worden: De _Usecookie behandeld geen persoonsgegevens.
Bewaartermijn (van de cookie en van de gegevens die dmv de cookie verzameld worden: 365 dagen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Info@studiolinksvoor.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Studio Linksvoor zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Studio Linksvoor wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studio Linksvoor neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Info@studiolinksvoor.nl